Świat - Świat nauki

Erasmus+: nowy międzynarodowy projekt walki z antysemityzmem przez edukację

2023-04-03 16:25:37

3 kwietnia rozpoczyna się nowy dwuletni projekt poświęcony walce z antysemityzmem w Europie przez edukację. Projekt będzie finansowany z programu Erasmus+ i realizowany przez UNESCO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Zobacz też: Trzecie miejsce w Konkursie o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

erasmus

Projekt poświęcony walce z antysemityzmem

Po inauguracji projektu UNESCO i jego partnerzy przygotują dostosowane do konkretnych potrzeb działania, które pomogą organom krajowym państw członkowskich UE w opracowaniu edukacyjnego wymiaru krajowych planów zwalczania antysemityzmu. W momencie inauguracji 11 państw oficjalnie potwierdziło swój udział. Są to Austria, Belgia (Walonia-Bruksela), Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy (Badenia-Wirtembergia i Szlezwik-Holsztyn), Rumunia, Słowenia i Włochy.

Szkolenia w szkołach

Projekt ma składać się z różnych działań, takich jak szkolenia bezpośrednie dla osób szkolących nauczycieli, podmiotów kształtujących politykę i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz webinaria tematyczne dla osób szkolących nauczycieli i wychowawców ze wszystkich państw członkowskich UE. Celem jest wspieranie nauczycieli i wychowawców w zwalczaniu teorii spiskowych i antysemityzmu na zajęciach lekcyjnych. Projekt pomoże również ocenić krajowe programy nauczania i jakość podręczników szkolnych w odniesieniu do antysemityzmu w Europie oraz poziom przygotowania nauczycieli. Ostatecznie opracowane zostaną zalecenia dla podmiotów kształtujących politykę na szczeblu krajowym i regionalnym.

Edukacja ma do odegrania ważną rolę w podnoszeniu świadomości młodych ludzi na temat uprzedzeń, retoryki ekstremistycznej, myślenia spiskowego i ideologii, które napędzają dyskryminację i nienawiść. Jednym z nadrzędnych priorytetów programu Erasmus+ jest promowanie włączenia i różnorodności, co ma przyczyniać się do spójności społecznej i wzmacniania tożsamości europejskiej oraz promowania wartości Unii Europejskiej. Projekt ten wspiera również edukacyjny wymiar Strategii UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego.

Kontekst powstania projektu

Rosnący antysemityzm jest niepokojącym zjawiskiem w Europie i na świecie. Z badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wynika, że obecnie 89 proc. Żydów odczuwa nasilającą się nienawiść i dyskryminację w swoim kraju, a 44 proc. młodych Żydów w Europie doświadcza napastowania na tle antysemickim. Z badania wynika również, że 62 proc. Żydów widziało lub słyszało, że osoby niebędące Żydami sugerowały, że Holokaust jest mitem lub został wyolbrzymiony. Ponadto z badania Eurobarometr z 2019 r. dotyczącego postrzegania antysemityzmu wynika, że 53 proc. Europejczyków uważa, że negowanie Holokaustu jest problemem w ich kraju.

W Unii Europejskiej nienawistne wypowiedzi będące aprobowaniem, negowaniem lub rażącym pomniejszaniem Holokaustu są zakazane na mocy decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii.

W 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, której najważniejsze punkty to: zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu i ich zwalczanie; ochrona i wspieranie życia żydowskiego w UE; edukacja, badania naukowe i pamięć o Holokauście. Filarem wzmacniającym tę strategię są międzynarodowe działania UE na rzecz walki z antysemityzmem w skali światowej. W ramach strategii Komisja zleciła przygotowanie niezależnego sprawozdania eksperckiego zatytułowanego „The field of research on contemporary antisemitism and Jewish life: Working towards a European research hub” [Badania naukowe nad współczesnym antysemityzmem i życiem żydowskim: praca nad centrum badań w Europie”], które zostało opublikowane 31 marca 2023 r.

Jednym z głównych celów europejskiego obszaru edukacji jest budowanie bardziej odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu krajowych systemów kształcenia i szkolenia. Celem działań jest rozwiązanie problemu nierówności już na wczesnym etapie życia oraz uniezależnienie statusu i pochodzenia od poziomu wykształcenia i osiągnięć edukacyjnych. Program Erasmus+ wspiera cele ram europejskiego obszaru edukacji i Karty praw podstawowych UE.

ip

fot. materiały prasowe

Słowa kluczowe: szkolenia, erasmus +, walka z antysemityzmem
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Polecamy
Szkło uranowe - co to jest i czy jest bezpieczne?

Pierwiastek zasilający elektrownie i służący do produkcji bomb zamknięty w domowych ozdobach? Jak to w ogóle możliwe?

Polecamy
Ostatnio dodane
Popularne