Polska - Świat nauki

MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2 - czerwcowe konkursy NCN w 2020 r.

2020-06-16 10:39:18

Doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi – to adresaci ogłoszonych właśnie konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2, których łączny budżet wynosi 180 mln zł.

Fiolki w laboratoriumPolsko-litewski konkurs DAINA 2020

DAINA to wspólny projekt NCN i litewskiej agencji Research Council of Lithuania (RCL). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania prowadzone przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln zł.

Konkurs DAINA 2 jest przeprowadzany zgodnie z procedurą oceny równoległej, co oznacza, że NCN i RCL dokonają równoczesnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację obu agencji – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem i potwierdziła, że istnieje zapotrzebowanie na inicjatywy, które mają za zadanie wzmacniać polski i litewski potencjał naukowy oraz rozwijać polsko-litewską współpracę badawczą – dodaje prof. Błocki.

Konkurs NCN MAESTRO 2020

Tradycyjnie w czerwcu są ogłaszane także konkursy MAESTRO i SONATA BIS. Adresatem pierwszego z nich są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

Ponad to powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dwunasty, a jego budżet wynosi 20 mln zł.

SONATA BIS 2020 - Konkurs NCN

W konkursie SONATA BIS kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu SONATA BIS 10 to 150 mln zł.

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) i potrwa do 15 września br. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/.

ip

fot. Chokniti Khongchum z Pexels

Słowa kluczowe: MAESTRO, SONATA BIS, DAINA, Narodowe Centrum Nauki, Konkursy, dofinansowanie, pieniądze na badania
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Apel ministra nauki w sprawie rzeczników akademickich

Minister Murdzek zwrócił się bezpośrednio do rektorów polskich uczelni. Chodzi o rozwiązanie problemu mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

Jak biblioteka w WZSP nr 2 w Gdańsku poradziła sobie z pandemią?

Poznajcie historię bibliotekarki z popularnego "Medyka", która pomogła słuchaczom skutecznie uczyć się zdalnie!

NAWA: studenci z zagranicy wykazują nadzwyczajne zainteresowanie programami wymiany

Pandemia COVID-19 nie spowodowała spadku zainteresowania nauką w Polsce, bo to... zwiększyło się!

Polecamy
Kudrycka rozmawia o reformie PAN
Kudrycka rozmawia o reformie PAN

W czwartek (23.07.) minister Barbara Kudrycka spotkała się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk.

J. Harasimowicz doktorem honoris causa w Niemczech
J. Harasimowicz doktorem honoris causa w Niemczech Wrocław

W dniu 25 października 2010 roku (poniedziałek), o godzinie 16.00, odbędzie się w auli Gmachu Głównego Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle uroczystość nadania profesorowi zwyczajnemu Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorowi habilitowanemu Janowi Harasimowiczowi, tytułu doktora teologii honoris causa.

Ostatnio dodane
Apel ministra nauki w sprawie rzeczników akademickich

Minister Murdzek zwrócił się bezpośrednio do rektorów polskich uczelni. Chodzi o rozwiązanie problemu mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

Jak biblioteka w WZSP nr 2 w Gdańsku poradziła sobie z pandemią?

Poznajcie historię bibliotekarki z popularnego "Medyka", która pomogła słuchaczom skutecznie uczyć się zdalnie!

Konkurs Ziaja