Okiem Studenta - Z życia Uczelni

ABC studenta - słowa, które musisz znać, będąc na studiach

2022-10-24 10:45:04

Rozpoczęcie studiów jest z pewnością otwarciem nowego etapu w życiu. Jest to nieobowiązkowy etap edukacyjny, a w związku z tym absolwenci szkół średnich nie są do niego szczególnie przygotowywani. Zobacz, jakie słowa musisz znać, będąc studentem.

Zobacz też: Co to jest sylabus zajęć akademickich i jak go czytać?

ABC studenta - słowa, które musisz znać, będąc na studiachSłownik każdego studenta

Akademik - dom akademicki, miejsce zakwaterowania studentów zamiejscowych.

Czesne - opłata pobierana za studia na uczelniach prywatnych bądź publicznych (w przypadku studiów zaocznych, podyplomowych, eksternistycznych i wieczorowych)

Ćwiczenia/konwersatoria - obowiązkowe zajęcia z danych przedmiotów. Polegają na pogłębieniu wiedzy, zdobytej podczas wykładów.

Dziekan - jest najważniejszą osobą na wydziale. Kieruje działaniem Uniwersytetu w ramach wydziału. Jest wybierany co trzy lata.

Dziekanat - najważniejsze miejsce dla studenta na wydziale. Tutaj można załatwić formalności, np. wyrobić legitymację studencką lub odebrać dyplom.

Dzień rektorski - dzień wolny od zajęć, ustanowiony przez Rektora.

Egzamin komisyjny (tzw. komis) - zdaje się go po niezaliczeniu egzaminu poprawkowego. Odbywa się przed komisją, składającą się najczęściej z dziekana oraz dwóch nauczycieli danego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy - szansa zdania egzaminu ponownie, jeśli nie powiodło się to I terminie sesji letniej lub zimowej.

Egzamin zerowy - szansa zdania egzaminu przed rozpoczęciem sesji.

ECTS (European Credit Transfer System) - europejski system transferu punktów, który usprawnia system studiowania na Uniwersytetach w Europie oraz pomaga ujednolicić system prawny dotyczący organizacji studiów.

Immatrykulacja - przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej, podczas którego nowi studenci składają ślubowanie. Ma uroczysty charakter i najczęściej jest połączona z inauguracją roku akademickiego.

Kolokwium - forma (najczęściej pisemna lub testowa) zaliczenia konwersatoriów i ćwiczeń.

Juwenalia - kilkudniowe społeczno-kulturalne wydarzenie studenckie. Odbywa się najczęściej w maju.

Konsultacje - godziny, w których prowadzący odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości studentów z danego przedmiotu.

Lektorat - obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Obrona - zaprezentowanie komisji własnej pracy dyplomowej. W komisji znajduje się promotor, recenzent oraz jeszcze jeden pracownik naukowy, którzy mogą zadawać pytania dotyczące pracy. Student powinien na nie odpowiedzieć, czyli inaczej obronić się.

Promotor - opiekun pracy dyplomowej.

Prorektorzy - zastępcy rektora.

Prodziekan ds. studenckich - odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej wydziału, zatwierdza plan studiów. Do niego należy się zgłosić, gdy chcemy uzyskać urlop dziekański czy załatwić sprawę związaną z indywidualnym tokiem studiowania.

Reaktywacja - powtórne przystąpienie do nauki po wcześniejszym skreśleniu z listy studentów.

Rektor - jest przedstawicielem uczelni na zewnątrz oraz przełożonym wszystkich jej pracowników i studentów. Wybierany jest co trzy lata.

Samorząd uczelni - inaczej wszyscy studenci.

Seminarium - zajęcia, przygotowujące do napisania pracy dyplomowej.

Senat - najważniejsza władza kolegialna Uniwersytetu. Zasiada w nim rektor, prorektorzy, dziekani oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich i samorządu studenckiego.

Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony na przeprowadzenie egzaminów. W tym czasie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Starosta roku - osoba reprezentująca kolegów i koleżanki z roku.

Urlop dziekański - przerwa od nauki przyznana przez dziekana na wniosek studenta, udzielana w sytuacji wystąpienia ważnych wydarzeń życiowych.

Warunkowe zaliczenie roku - zaliczenie, którego dokonuje prodziekan ds. studenckich. Przyznawane jest studentom, którym nie udało się zaliczyć wszystkich przedmiotów w poprzednim semestrze. Warunkowe zaliczenie pozwala uzupełnić zaległość w określonym terminie.

Wykład - forma zajęć, polegająca na monologu wykładowcy do większej grupy studentów.

Zaliczenie - wpis, potwierdzający uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie wszystkich kolokwiów. Posiadanie wszystkich zaliczeń jest równoznaczne z dopuszczeniem studenta do sesji egzaminacyjnej.

KD

fot. pexels.com/pl-pl/@kelly-1179532/

Źródło: i.pl

Słowa kluczowe: studia, słowa, student
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
nauka językÃłw z fiszek
Problemy z karierą naukową we współczesnej Polsce. Nawet Kopernik nie dałby rady

Poznaj 5 powodów, dla których nie jest łatwo o karierę naukową w naszym kraju.

przemoc szkolna
Trauma szkolna jako przyczyna problemu z podjęciem studiów

Nie studiujemy, aby "jeszcze raz nie przechodzić tego samego"?

Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce
Trudne początki studiowania - wyzwanie, które kształtuje przyszłość

Jak sobie radzić w obliczu pierwszych trudności na studiach?

Polecamy
Kim jest dziekan?
Kim jest dziekan i jakie są jego obowiązki?

Sprawdź, czym zajmuje się głowa wydziału na uczelni wyższej.

Bal licencjata, magistra i półmetek na studiach

Czy studniówka to ostatni moment na założenie garnituru i długiej sukienki?

Ostatnio dodane
nauka językÃłw z fiszek
Problemy z karierą naukową we współczesnej Polsce. Nawet Kopernik nie dałby rady

Poznaj 5 powodów, dla których nie jest łatwo o karierę naukową w naszym kraju.

przemoc szkolna
Trauma szkolna jako przyczyna problemu z podjęciem studiów

Nie studiujemy, aby "jeszcze raz nie przechodzić tego samego"?

Popularne
XXVI OgÃłlnopolskie Targi Edukacja 2024
Zbliżają się XXVI Ogólnopolskie Targi "Edukacja 2024" w Katowicach

Targi te które z pewnością pomogą młodym ludziom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i sposobu na życie.