Polska - Świat nauki

Rekomendacje MNiSW dot. organizacji roku akademickego 2020/2021

2020-09-03 09:45:36

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało nowe rekomendacje dotyczące organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Porusza w nich kwestie modelu nauczania, inauguracji roku akademickiego, zajęć laboratoryjnych i klinicznych, odbywania się praktyk zawodowych, a także działania domów studenckich i uczelnianych bibliotek. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni, to do ich władz nich należy podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących organizacji roku akademickiego, ale warto zapoznać się z zaleceniami ministerstwa, aby wiedzieć, czego się spodziewać.

Zobacz też: Przykładowe tematy prac dyplomowych o COVID-19

Student podczas zdalnej

Organizacja zajęć na uczelni — system mieszany

Wybór trybu zajęć (nauczanie stacjonarne lub zdalne) zależy w całości od władz uczelni, ponieważ to one mają najlepsze rozeznanie co do wymagań danego kierunku. MNiSW zaznacza, że niezależnie od wybranej formy, należy dostosować się do sytuacji epidemiologicznej panującej w danym regionie.

Zaleca się zastosowanie modelu mieszanego, w którym znaczna część zajęć odbywałaby się w trybie zdalnym. Zajęcia laboratoryjne i kliniczne powinny być realizowane zgodnie z "Zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach" opracowanymi przez GIS.  Według nich uczestnikami zajęć mogą być tylko i wyłącznie osoby zdrowe, posiadające zakryte usta i nos. Nie wolno przynosić ze sobą zbędnych rzeczy (jak telefon komórkowy), za to należy korzystać tylko ze swoich przyborów i dezynfekować przedmioty wspólne.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Sposób przeprowadzenia inauguracji roku akademickiego powinien uwzględniać strefę, w której znajduje się dana placówka. MNiSW rekomenduje, aby ograniczyć liczbę uczestników uroczystości oraz wprowadzić formę hybrydową tak, aby studenci, doktoranci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w inauguracji online.

W przypadku uroczystych posiedzeń uczelnianych senatów również należy zachowywać reguły sanitarne, a zatem jeżeli posiedzenie odbywa się w trybie stacjonarnym, to powinno się ograniczyć liczbę uczestników, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Zobacz też: Polskie uczelnie na liście szanghajskiej

W jaki sposób będą działały biblioteki uczelniane?

Biblioteki uczelniane, w trakcie epidemii COVID-19, działają zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju. Oprócz ograniczenia liczby osób przebywających w bibliotece, zachowania odpowiedniej odległości między pracownikami, a także zapewnienia im środków ochrony osobistej, należy pamiętać, że nie powinno się korzystać z urządzeń aktywowanych dotykiem oraz księgozbiorów i katalogów kartkowych.

Akademiki w trakcie pandemii

Zgodnie z rekomendacją MNiSW działanie domów studenckich powinno być dostosowane do sytuacji epidemiologicznej w regionie oraz warunków danej uczelni. Należy spodziewać się utrzymania zmian wprowadzonych w poprzednim semestrze, w tym: zakazu wstępu dla osób z zewnątrz, ograniczenia liczby osób mogących mieszkać w akademiku oraz wyznaczenia specjalnych pomieszczeń dla osób z podejrzeniem objawów koronawirusa.

Rekomendacja MNiSW w sprawie praktyk

Decyzja o podjęciu praktyk należy do władz uczelni oraz pracodawcy. Sugeruje się, by odbywały się online. Jeżeli praktyki w formie zdalnej są niemożliwe, ze względu na specyfikę kierunku, to ministerstwo podaje kilka rozwiązań, które mogą zostać zaproponowane przez uczelnię. Są to między innymi projekty praktyczne realizowane przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich czy zmiana terminu praktyk.

Co istotne, rozwiązania przyjęte przez uczelnie nie mogą negatywnie wpływać na sytuację studentów. Jak widnieje w rekomendacji:  Niedopuszczalne jest wymaganie od studentów opłaty za powtarzanie praktyk lub wprowadzanie innych konsekwencji, np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki.

Wytyczne środowiskowe

"Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni" opublikowane w maju 2020 r. pozostają dalej aktualne. MNiSW zaznacza, że zostały opracowane w konsultacji z całym środowiskiem akademickim i to na ich podstawie powinno opierać się działanie uczelni.

Oficjalny komunikat dotyczący zaleceń dla uczelni w roku akademickim 2020/2021 znajdziecie tutaj: https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni

KK

fot. janeb13 z Pixabay

źródło: gov.pl/web/nauka

Słowa kluczowe: nauka zdalna, rekomendacje MNiSW, zajęcia mieszane, organizacja roku akademickiego 2020/2021
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Nowe konkursy NCN: OPUS 20 + LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Dowiedz się, kto może zdobyć jakie dofinansowanie!

Rekomendacje MNiSW dot. organizacji roku akademickego 2020/2021

Sprawdź, jakie są najnowsze zalecenia MNiSW dotyczące prowadzenia zajęć, inauguracji roku akademickiego i działania instytucji uczelnianych.

Covid-19 a promieniowanie
Ekspert NCBJ opowiada o potencjale promieniowania jonizującego w leczeniu COVID-19

Czy małe dawki promieniowania mogą pobudzić organizm do lepszej walki z wirusem SARS-CoV-2?

Polecamy
Ostatnio dodane
Nowe konkursy NCN: OPUS 20 + LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Dowiedz się, kto może zdobyć jakie dofinansowanie!

Rekomendacje MNiSW dot. organizacji roku akademickego 2020/2021

Sprawdź, jakie są najnowsze zalecenia MNiSW dotyczące prowadzenia zajęć, inauguracji roku akademickiego i działania instytucji uczelnianych.

Konkurs Ziaja
Popularne
Wzór umowy najmu
Wzór umowy najmu

Zobacz wzór umowy najmu! Wystarczy uzupełnić dane i gotowe!

Top 20 najlepszych klubów Wrocławia
Top 20 najlepszych klubów Wrocławia Wrocław

Grupa specjalnie przez nas wyselekcjonowanych bestii imprezowych wybrała dla was najlepsze kluby dla studentów we Wrocławiu. Oto wyniki!

Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!
Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!

Najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce zostały wyłonione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.